IRIS BARCELONA, SA des d'ara RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i en concret la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i Garantia de Drets Digitals, per el que se li facilita la següent informació del tractament de dades:

Finalitat del tractament:

Les dades que l'usuari facilita a través d'aquest lloc web o d'altres mitjans quedaran incloses en un fitxer titularitat d'IRIS BARCELONA, SA per a les següents finalitats:

 1. Poder prestar els serveis sol·licitats per l'usuari, atendre les consultes, sol·licituds i reclamacions de l'usuari, mantenir informat a l'usuari fins i tot per mitjans electrònics sobre les novetats, productes i serveis d'IRIS BARCELONA, SA Aquestes comunicacions podran ser realitzades pel RESPONSABLE, i / o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals de caràcter sensible.
 2. Realitzar estudis estadístics: En alguns casos, compartim informació sobre els visitants d'aquesta web de forma anònima o agregada amb tercers, com Google Analytics, amb l'única finalitat de millorar els nostres serveis. Totes aquestes tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els seus drets en matèria de protecció de dades d'acord amb la regulació vigent.
 3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 4. Dins de les diferents obligacions legals que assumeix IRIS BARCELONA, SA es troben les derivades de la normativa i el deure de secret de les comunicacions, així com la normativa tributària. En el compliment d'aquestes obligacions, IRIS BARCELONA, SA podrà comunicar les seves dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida de conformitat amb els processos legals establerts.

Legitimació de el tractament de dades personals:

El tractament de les dades de l'usuari per part d'IRIS BARCELONA, SA està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l'Usuari podrà revocar només un d'ells no afectant als altres.

Criteris de conservació de les dades:

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i mentre l'interessat no revoqui el seu consentiment. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Responsabilitat de l'usuari:

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L'Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a l'RESPONSABLE o a tercers.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

L'Usuari pot enviar un escrit a IRIS BARCELONA, SA amb l'àncora "Protecció de Dades" a l'adreça de correu electrònic [email protected], adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accés. Pot sol·licitar l'accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, desactualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Oposició. També pot oposar-se a el tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
 • Limitació del tractament. Obtenir d'IRIS BARCELONA, SA la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret a que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre'ls a un altre responsable.
 • Reclamació. També té dret a posar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l'interessat consideri que IRIS BARCELONA, SA ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Mesures de seguretat:

IRIS BARCELONA, SA tractarà les dades de l'Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d'aplicació, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password